Střešní krytina Tondach

Firma TONDACH je přední český výrobce pravé pálené střešní krytiny. Vyrábí pravé pálené střešní tašky, systém keramických doplňků a tuningu pro střechu a cihly Keratherm. Střešní krytina TONDACH je vyráběna z čistě přírodních materiálů, má vysokou trvanlivost a kvalitu, poskytuje záruku 33 let. Sortiment střešních krytin zahrnuje 16 druhů pálených tašek (9 velkoformátových a 7 maloformatových) ve třech povrchových úpravách.

Historie společnosti Tondach

V devadesátých letech vstoupil koncern i na zahraniční trhy a v současné době patří do tohoto uskupení 21 výrobních závodů v rámci celé Evropy. Konkrétně je to 5 v České republice, 5 v Maďarsku a 4 v Rakousku, 2 závody v Chorvatsku a po jednom ve Slovinsku, Slovensku, Srbsku, Makedonii a Rumunsku. TONDACH Gleinstätten Europe AG zaměstnává více než 3100 lidí v 11 zemích. Celkové výrobní kapacity koncernu činí cca 500 mil.ks tašek a cca 300 mil.c.j. zdicích materiálů.

Pálená střešní krytina je buďto engobovaná nebo glazovaná. Engoby jsou zušlechtěné rozplavené jíly s obsahem oxidů kovů, glazované mají více skelní příměsi a proto mají lesklejší povrch. Velkou výhodou střešní krytiny Tondach je její barevná stálost, která je výsledkem odolnosti vůči UV záření. Životnost tašek Tondach běžně dosahuje až 100 let a firma na ně poskytuje záruku 33 let. Díky technologickému postupu výroby je glazura střešní krytiny Tondach vysoce odolná proti odlupování např. krupobitím.

Výrobní program střešních krytin společnosti Tondach

Velkoformátové tašky

 • Falcovka 11 - Falcovka 11 je ražená drážková taška klasického tvaru vzniklého v 19. století. Hluboké drážky v hlavové i boční části zvyšují těsnost krytiny a dají se proto používat i v extrémně náročných klimatických podmínkách.
 • Figaro - Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou rovnou hladkou strukturu odlišující se od ostatních typů tašek. Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou ochranu podstřeší v náročných klimatických oblastech.
 • Francouzská 12 - Francouzská 12 je novým velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních.
 • Hranice 11 - HRANICE 11 je taška drážková posuvná. Boční drážky a vodní drážka v hlavové části zvyšuje těsnost krytiny proti extrémním klimatickým podmínkám.
 • Románská 12 - Románská 12 spojuje v jedné tašce přednosti drážkových plochých pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem. Při pálení naplocho se dosahuje maximální rozměrové a tvarové přesnosti s vynikající odolností proti fyzikálně-chemickým vlivům.
 • Samba 11 - Samba 11 posuvná taška je velkoformátovým výrobkem produkovaným na nejmodernějších cihlářských technologických zařízeních. Drážková taška se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, který poskytuje krytině vynikající vlastnosti k ochraně objektů proti povětrnostním vlivům, se může klást v poměrně nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°).
 • Srdcovka 11 - Srdcovka je ražená drážková taška, která se vyznačuje hlubokými drážkami v hlavové i boční části. Ornament na líci tvoří tašku velmi zvláštní a atraktivní.
 • Stodo 12 -Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje posun o 40 mm.
 • Univerzál 12 - Konstrukce posuvné velkoformátové pálené střešní tašky Univerzál 12 umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 330 - 390 mm. Boční drážky a vodní drážka v hlavové části zvyšuje těsnost krytiny proti extrémním klimatickým podmínkám.

Maloformátové tašky

 • Bobrovka 18x38 - Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté či řídké laťování.
 • Brněnka 14 - Svým dvojitým drážkováním v boku a vodní drážkou v hlavové části zaručuje spolehlivé a pevné spojení odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám s posunem při pokládce až o 60 mm.
 • Drážková bobrovka - Drážková bobrovka svým tvarem dokonale nahrazuje klasickou tašku bobrovka tam, kde je nutné snížit zatížení střechy. Jedná se o moderní tašku s tradičním tvarem a motivem.
 • Francouzská 14 - Francouzská 14 s dvojitým a zvlášť hlubokým hlavovým a bočním drážkováním dosahuje bezpečné a pevné spojení krytiny zvlášť proti bouřkovým dešťům.
 • Malý prejz S - Taška Prejz se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekostrukce střech památkově chráněných objektů. Taška Prejz se klade převážně do malty. Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny.
 • Pražský prejz - rejzová krytina se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volská oka, kužely a různé nepravidelnosti). Velmi vhodná pro rekostrukce památkových objektů.
 • Steinbrück - Může nahradit anebo doplnit až 80% starších krytin tohoto typu. Její montáž je velmi jednoduchá. Tradiční tvar a spolehlivý materiál nezklame při žádné rekonstrukci střechy. Taška STEINBRÜCK splňuje představu mnohých zákazníků o lehké, extrémně odolné a zdravotně nezávadné střeše za rozumnou cenu.

Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach

Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach Fotogalerie realizací střešních krytin Tondach