Střešní krytina

Střešní krytina je jednou z nejdůležitějších částí každé nemovitosti. Plní nejen ochranou funkci ale také izolační a estetickou. Při volbě typu střešní krytiny uplatňujeme několik hledisek jako sklon střešní konstrukce, typ nosné konstrukce střechy, umístění stavby, náročnost na práce při realizaci variabilita a ucelenost krytinového systému, lze-li v krytině provádět dodatečné úpravy (montáže střešních oken), cena, životnost a záruka. Pro výběr nejvhodnější střechy je zásadních několik kriterií. To nejpodstatnější je skladba střechy a využití půdního prostoru, dále jsou významné i klimatické podmínky. Samotnou kapitolou je potom estetika, která je také velmi důležitá.

Popišme si tedy nejdříve střešní konstrukci obecně. Střecha se kromě krytiny skládá ještě z nosné konstrukce, na kterou je střešní krytina umisťována. Podle sklonu se střechy rozdělují na ploché, šikmé a strmé. Aby střech plnila svou ochranou funkci musí být náležitě izolována. Střešní krytiny pak musí náležitě odvádět vodu a sníh. Zvláště u rovných střech je potřeba tomu věnovat náležitou pozornost.

Střechy lze dělit podle mnoha kritérií. Například podle počtu plášťů na jednoplášťové a víceplášťové. Dále ak podle skolnu na ploché (sklon do 5°), šikmé (sklon do 45°) a strmé (sklon nad 45°). Dalším významným dělením střech, které ovlivňuje i to jakou si můžete vybrat střešní krytinu, je dělení podle typů. Střechy pak dělíme na pultovou, sedlovou, mansardovou, stanovou (jehlanovou), pilovou, dlátkovou, lamelovou, motýlkovou, plochou, přilbovou, routovou, skořepinovou, šedovou, zavěšenou, zvonovou ...

Rozdělení krytin dle materiálu

K nejvýznamnějším vyrobcům střešních krytin patří